Praha

Domácí krajináři prezentovali na výstavě Krasoumné jednoty mezi lety 1840-1890 celkem 1.579 děl. Účast byla v průběhu let vzácně vyrovnaná a stabilní – čtveřice výrazných výkyvů (viz graf provenience) byla způsobena mimořádně početnou zásilkou jednoho autora. V roce 1860 to byl A. Liehm, který svými 9 obrazy zvedl počet mimo zaběhlý stav a v roce 1877 zaslal A. Kirnig 25 děl. O nejvýraznější nárůsty se postaraly prezentace Liebscherů (1885 – vystavili 143 krajinářských děl) a A. Kirniga (1888 – 115ks). V obou případech, ač se jednalo o zvláštní výstavy v rámci tradiční výroční expozice, byla díla v katalozích vedena s průběžnými čísly výstavy a jsou tak započítána do celkového rozsahu výstavy. S ohledem na tuto skutečnost je třeba hodnotit i přehled nejčastěji vystavujících autorů. Zmínění umělci se kromě těchto zvláštních akcí výroční výstavy téměř neúčastnili. Pravidelnými a dlouhodobými účastníky byli především M. Haushofer (z Prahy zasílal v rozmezí let 1845-1866, díla zaslaná dříve z Mnichova nejsou započítána, jsou však zařazena do soupisu autora), B. Havránek a L. Stephan. Účast A. Liehma se soustředila ve 40. letech, od 50. let nastupují s pravidelnou účastí B. a V. Kroupové a M. Wehli, v 70. letech pak A. Waldhauser.

 

Přehled domácích autorů s nejvyšším počtem vystavených děl

  

Kirnig Alois 171
Liebscher Karel 117
Stephan Leopold 89
Waldhauser Antonín 87
Kroupa Václav, Bohuslav 79
Haushofer Max 61
Havránek Bedřich 56
Wehli Matěj 45
Piepenhagenová Charlota 39
Wolf Alois 38
Piepenhagenová Louisa 36
Liebscher Adolf 35
Kautský Jan Václav 35
Liehm Antonín 34
Brechler Vojtěch 24
Würbs Karel 22
Rziwnatz Josef František 22
Riedel Vilém 21
Ransmayer Johann 21
Ullik Hugo 20
Wachsman Bedřich 20
Novotný Cyril 19
Herold Eduard 18
Kosárek Adolf 17

Soupisy děl vybraných autorů

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.