prodej vystavených děl

Naprostá většina děl, představených na výstavách Krasoumné jednoty, byla prodejná, u ostatních aktuálních prací byl obchod uzavřen před výstavou a vystavena pak byla jako prezentace autora i majitele. Nákupy byly realizovány jak ze strany Krasoumné jednoty – díla určená pro slosování mezi akcionáře (v soupisu označeno „v“), tak ze strany privátních kupců (*). Zájem kupujícího publika o krajinomalbu byl setrvalý a poměrně vyvážený – kopíroval trend v celkových nákupech všech žánrů (viz graf) a reflektoval tak spíš ekonomickou situaci, než estetické preference. V průběhu let 1840 – 1890 bylo prodáno 1.653 krajinomaleb – t.j. necelá čtvrtina vystavených. Z toho byla více než třetina zakoupena privátními kupci (626), zbytek tvořily nákupy institucionální. Prodejní úspěšnost potvrdila dominantní roli Mnichova (prodáno 29% vystavených krajinomaleb), třebaže domácí autoři byli rovněž velmi úspěšní (27%), menší zájem byl o díla zaslaná z Düsseldorfu (18%).

 

 

Kompletní přehledy prodejní úspěšnosti jednotlivých autorů a soupis realizovaných nákupů privátních a institucionálních zde bude přístupný po dokončení finálního výstupu projektu.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.